Sarsıntı vergisi olarak bilinen ‘Özel İrtibat Vergisi’ yüzde 10’a yükseltildi

  • Whatsapp

1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’nden sonra süreksiz olarak haya geçirilen, zelzele vergisi olarak da bilinen Özel İrtibat Vergisi (ÖİV) 2003 yılında kalıcı hale getirilmişti.

Yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ise yüzde 10’a yükseltildi. Kararda “13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Masraf Vergileri Kanununun 39 uncu hususunun birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar %10 olarak uygulanır” tabirleri yer aldı. Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bahsi geçen 39. Unsur’un içeriği şöyle:

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumuyla misyon yahut imtiyaz mukavelesi imzalamak suretiyle yahut 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması yahut bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen yahut yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, vazife kontratı ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge konumlarının hakları, idaresi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

  • a) Her nevi taşınabilir elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli çizgilere yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, periyot, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,
  • b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ait hizmetleri % 7,5,
  • c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve taşınabilir internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5,
  • d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen öteki elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5

Oranında özel irtibat vergisine tâbidir.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı karari ile kelam konusu unsurlardaki oranlar artık yüzde 10 olarak uygulanacak.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir